ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน
นักวิจัย : สุทธิพงษ์ สอนธรรม
คำค้น : องค์กรนักเรียน , โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุพักตร์ พิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239648
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิพงษ์ สอนธรรม . (2552). การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
สุทธิพงษ์ สอนธรรม . 2552. "การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
สุทธิพงษ์ สอนธรรม . "การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,, 2552. Print.
สุทธิพงษ์ สอนธรรม . การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,; 2552.