ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก
นักวิจัย : อัญชลี อินทร์เรือง
คำค้น : การบริหารงานวิชาการ , ผู้บริหารสถานศึกษา , นักเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรรณพ จีนะวัฒน์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี อินทร์เรือง . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อัญชลี อินทร์เรือง . 2552. "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อัญชลี อินทร์เรือง . "ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.
อัญชลี อินทร์เรือง . ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับคุณภาพนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษานครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.