ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา
นักวิจัย : พันชัย เม่นฉาย
คำค้น : กิจกรรมการเรียนรู้ , การเรียนรู้แบบซิปปา , มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พันชัย เม่นฉาย . (2553). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
พันชัย เม่นฉาย . 2553. "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,.
พันชัย เม่นฉาย . "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,, 2553. Print.
พันชัย เม่นฉาย . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยหลักการซิปปา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,; 2553.