ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง
นักวิจัย : นิภาดา พาภักดี
คำค้น : ตัวประมาณอัตราส่วน , ค่าเฉลี่ยประชากร , ตัวแปร [คณิตศาสตร์] , สัมประสิทธิ์ความแปรผัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อำนวย มณ๊ศรีวงศ์กูล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238932
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภาดา พาภักดี . (2552). ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิภาดา พาภักดี . 2552. "ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นิภาดา พาภักดี . "ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
นิภาดา พาภักดี . ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปรและสัมประสิทธิ์ความแปรผันของตัวแปรช่วยทั้งสอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.