ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : ชยาศิษย์ คำสายพรม
คำค้น : กระบวนการกลุ่ม , การสูบบุหรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชยาศิษย์ คำสายพรม . (2553). การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชยาศิษย์ คำสายพรม . 2553. "การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชยาศิษย์ คำสายพรม . "การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ชยาศิษย์ คำสายพรม . การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.