ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด
นักวิจัย : ทัศวรรณ เล็งตามดี
คำค้น : คณิตศาสตร์ , ปัญหาปลายเปิด , ปัญหาคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุลัดดา ลอยฟ้า
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศวรรณ เล็งตามดี . (2552). การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศวรรณ เล็งตามดี . 2552. "การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศวรรณ เล็งตามดี . "การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
ทัศวรรณ เล็งตามดี . การสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.