ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง
นักวิจัย : สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
คำค้น : การดูแลแบบประคับประคอง , มะเร็งระยะสุดท้าย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238470
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ . (2552). การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ . 2552. "การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ . "การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ . การพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.