ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี
นักวิจัย : ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
คำค้น : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มนัส สุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238387
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ . (2553). การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ . 2553. "การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ . "การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์ . การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.