ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
นักวิจัย : ปิยะดา ธนันชัย
คำค้น : การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิลาวัณย์ เสนารัตน์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะดา ธนันชัย . (2553). การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิยะดา ธนันชัย . 2553. "การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิยะดา ธนันชัย . "การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ปิยะดา ธนันชัย . การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.