ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล
นักวิจัย : วรลักษณ์ คุณทะสิงห์
คำค้น : ระบบทำความเย็นแบบดูดซับ , พลังงานทดแทน , การดูดซับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิภาวดี วงษ์สุวรรณ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238097
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ . (2553). การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ . 2553. "การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ . "การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ . การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็ง ที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.