ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น
นักวิจัย : พงษ์พันธ์ พลเสน
คำค้น : ผู้รับเหมาก่อสร้าง , การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น , การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์พันธ์ พลเสน . (2552). การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงษ์พันธ์ พลเสน . 2552. "การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
พงษ์พันธ์ พลเสน . "การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
พงษ์พันธ์ พลเสน . การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการก่อสร้าง ในมุมมองของผู้รับเหมาด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.