ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
นักวิจัย : วันเพ็ญ ปัณราช
คำค้น : ชุมชน , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บัวพันธ์ พรหมพักพิง , จินตนา ลี้ละไกรวรรณ , ขนิษฐา นันทบุตร
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ ปัณราช . (2552). การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วันเพ็ญ ปัณราช . 2552. "การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
วันเพ็ญ ปัณราช . "การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
วันเพ็ญ ปัณราช . การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.