ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551
นักวิจัย : นิภารัตน์ ศรีสุชาติ
คำค้น : ข่าวเศรษฐกิจ , การวิเคราะห์เนื้อหา , วารสารสยามจดหมายเหตุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรูญ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภารัตน์ ศรีสุชาติ . (2553). การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นิภารัตน์ ศรีสุชาติ . 2553. "การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นิภารัตน์ ศรีสุชาติ . "การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Print.
นิภารัตน์ ศรีสุชาติ . การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2553.