ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
นักวิจัย : สมชาย ลีลาภัทร
คำค้น : พรรคการเมือง , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 , กองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย ลีลาภัทร . (2552). การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมชาย ลีลาภัทร . 2552. "การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
สมชาย ลีลาภัทร . "การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Print.
สมชาย ลีลาภัทร . การบริหารกองทุนว่าด้วยการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2552.