ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ
นักวิจัย : รพี พิกุลงาม
คำค้น : การพิจารณาและการตัดสินคดี , พนักงานอัยการ , ภาวะวิสัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุดม รัฐอมฤต
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพี พิกุลงาม . (2552). ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
รพี พิกุลงาม . 2552. "ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
รพี พิกุลงาม . "ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552. Print.
รพี พิกุลงาม . ความเป็นภาวะวิสัยในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2552.