ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
นักวิจัย : สุพรรณี พรหมเทศ
คำค้น : มะเร็ง , สตรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ , ชนัญญา กาสินพิลา
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณี พรหมเทศ . (2552). การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุพรรณี พรหมเทศ . 2552. "การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
สุพรรณี พรหมเทศ . "การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
สุพรรณี พรหมเทศ . การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.