ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ
นักวิจัย : อัมพวัน ตั๊นสกุล
คำค้น : การแปรรูปเห็ดหอม , เห็ดหอม , ไมโครเวฟสุญญากาศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : หทัยชนก กันตรง
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/237162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมพวัน ตั๊นสกุล . (2553). การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
อัมพวัน ตั๊นสกุล . 2553. "การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],.
อัมพวัน ตั๊นสกุล . "การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],, 2553. Print.
อัมพวัน ตั๊นสกุล . การแปรรูปเห็ดหอมด้วยการอบแห้งแบบไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศ. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.],; 2553.