ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง
นักวิจัย : วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
คำค้น : คาร์บาริล , คาร์โบซัล , ข้าว , เฟนนิโทรไทออน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู , รัตนา สนั่นเมือง
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/236975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . (2554). การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . 2554. "การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . "การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2554. Print.
วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ . การพัฒนาชุดทดสอบสารคาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน และแฟนนิโทรไทออนตกค้างในข้าวแบบคัดกรองอย่างง่ายและเฉพาะเจาะจง. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2554.