ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
นักวิจัย : นฤมล อินทร์ประสิทธิ์
คำค้น : นวัตกรรม , การพัฒนาครู , ครูภาษาไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุลัดดา ลอยฟ้า , กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ , เพ็ญณี แนรอท
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/236441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ . (2552). การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ . 2552. "การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ . "การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ . การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.