ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์
นักวิจัย : สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
คำค้น : ครู , การตั้งคำถาม , คณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุลัดดา ลอยฟ้า
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235946
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย . (2552). การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย . 2552. "การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย . "การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย . การตั้งคำถามของครูที่ใช้วิธีการแบบเปิดในชั้นเรียนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.