ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน
นักวิจัย : ธานี เครืออยู่
คำค้น : คณิตศาสตร์ , การศึกษาขั้นมัธยม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235352
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธานี เครืออยู่ . (2552). การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธานี เครืออยู่ . 2552. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธานี เครืออยู่ . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
ธานี เครืออยู่ . การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ : การวิจัยหนังสือเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.