ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : จีรนุช แสงแดงชาติ
คำค้น : ขนมขบเคี้ยว , นักเรียนประถมศึกษา , การบริโภคขนมขบเคี้ยว , ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีรนุช แสงแดงชาติ . (2553). การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
จีรนุช แสงแดงชาติ . 2553. "การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
จีรนุช แสงแดงชาติ . "การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print.
จีรนุช แสงแดงชาติ . การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวในนักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2553.