ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง
นักวิจัย : สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
คำค้น : การเมือง , ประชาธิปไตย , การจัดการน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล . (2552). การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล . 2552. "การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล . "การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล . การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.