ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย
นักวิจัย : มารุต วงษ์ศิริ
คำค้น : หนังสือการ์ตูน , เพศ , อคติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234954
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มารุต วงษ์ศิริ . (2552). อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต วงษ์ศิริ . 2552. "อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มารุต วงษ์ศิริ . "อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มารุต วงษ์ศิริ . อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.