ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549
นักวิจัย : ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนีย์ กาศจำรุญ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234835
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ . (2553). การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ . 2553. "การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ . "การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Print.
ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ . การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2553.