ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ฐิตินันท์ บุญอ่อน
คำค้น : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , เช็คอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กัลยา ตัณศิริ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234832
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตินันท์ บุญอ่อน . (2553). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ฐิตินันท์ บุญอ่อน . 2553. "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ฐิตินันท์ บุญอ่อน . "ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Print.
ฐิตินันท์ บุญอ่อน . ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการหักบัญชีเช็คและการเรียกเก็บเงินตามเช็คผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2553.