ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : วีระชัย เอตะนาม
คำค้น : การอนุรักษ์ป่าชุมชน , การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , การมีส่วนร่วมของชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัยชนะ อิงคะวัต , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , พัด ลวางกูร
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย เอตะนาม . (2552). การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วีระชัย เอตะนาม . 2552. "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วีระชัย เอตะนาม . "การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2552. Print.
วีระชัย เอตะนาม . การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน : กรณีศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2552.