ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นักวิจัย : รักเกียรติ แก้วทอง
คำค้น : การออกคำสั่ง , การใช้อำนาจรัฐ , ศาลปกครอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รักเกียรติ แก้วทอง . (2553). บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
รักเกียรติ แก้วทอง . 2553. "บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
รักเกียรติ แก้วทอง . "บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553. Print.
รักเกียรติ แก้วทอง . บทบาทศาลปกครองกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการออกกฎหรือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2553.