ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3
นักวิจัย : ศรีน้อย มาศเกษม
คำค้น : ไตวายเรื้อรัง , นิ่วไต , ปัสสาวะ , ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีน้อย มาศเกษม . (2550). การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศรีน้อย มาศเกษม . 2550. "การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ศรีน้อย มาศเกษม . "การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2550. Print.
ศรีน้อย มาศเกษม . การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบอีสานรวมมิตรและผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2550.