ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์
คำค้น : กระแสไฟฟ้า , วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/234728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์ . (2553). การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์ . 2553. "การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์ . "การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ศรายุทธ จำรูญสวัสดิ์ . การคัดเลือกแหล่งที่ตั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.