ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กฤตยา ทัพวงษ์
คำค้น : อาสาสมัคร , พฤติกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่น , นักศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัฒนาวดี ชูโต
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤตยา ทัพวงษ์ . (2552). พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา ทัพวงษ์ . 2552. "พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤตยา ทัพวงษ์ . "พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
กฤตยา ทัพวงษ์ . พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.