ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น
นักวิจัย : ชลธิชา จินาพร
คำค้น : สารสกัดจากน้ำน้อย , แคนดิดา อัลบิคาน , ดีสดีฟฟิวชัน , น้ำน้อย (พืช)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233940
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา จินาพร . (2553). การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,.
ชลธิชา จินาพร . 2553. "การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,.
ชลธิชา จินาพร . "การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,, 2553. Print.
ชลธิชา จินาพร . การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากน้ำน้อย (Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดีสดีฟฟิวชั่น. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,; 2553.