ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : งามนิตย์ วงษ์เจริญ
คำค้น : เซลล์แสงอาทิตย์ , ขั้วไฟฟ้า , ฟิล์มบาง , แคดเมียมออกไซด์ , อะตอมอะลูมินัม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ฐิตินัย แก้วแดง , ณัฐพร พรหมรส
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
งามนิตย์ วงษ์เจริญ . (2553). การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
งามนิตย์ วงษ์เจริญ . 2553. "การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,.
งามนิตย์ วงษ์เจริญ . "การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,, 2553. Print.
งามนิตย์ วงษ์เจริญ . การประดิษฐ์ฟิล์มบาง CdO ที่เจือด้วยอะตอม A1 สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงของเซลล์แสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,; 2553.