ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี
นักวิจัย : อัญชลี ศิษยนเรนทร์
คำค้น : วัคซีนตับอักเสบซี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ขันธเลิศ , เยาวลักษณ์ วิปสูงเนิน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . (2552). การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . 2552. "การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . "การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2552. Print.
อัญชลี ศิษยนเรนทร์ . การผลิตโปรตีนส่วน non-structural [NS]3 ของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีสายพันธุ์ไทย สำหรับใช้เป็นต้นแบบของการผลิตวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดซี. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2552.