ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น
นักวิจัย : ธีรพล ศิลาวรรณ์
คำค้น : เครือข่ายไร้สายแบบแอ๊ดฮอค , เครือข่ายไร้สายแบบเซนเซอร์ , โทโพโลยี , เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จตุพร ชินรุ่งเรือง , เชาวน์ดิศ อัศวกุล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/233371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรพล ศิลาวรรณ์ . (2552). การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรพล ศิลาวรรณ์ . 2552. "การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ธีรพล ศิลาวรรณ์ . "การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2552. Print.
ธีรพล ศิลาวรรณ์ . การวิเคราะห์สภาวะเชื่อมต่อของการวางเครื่องถ่ายทอดสัญญาน สำหรับโครงข่ายเซนเซอร์ไร้สายที่มีทอพอโลยีสม่ำเสมอแบบเส้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2552.