ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
นักวิจัย : เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
คำค้น : กลิ่น , ข้าว , การหุงข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปวีนา น้อยทัพ , สุพัตรา สุวรรณธาดา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . (2553). การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . 2553. "การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . "การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2553. Print.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2553.