ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จารุวรรณ คนมี
คำค้น : หมาใน , สรีรวิทยา , ระบบสืบพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวิชัย โรจนเสถียร
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231561
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ คนมี . (2553). สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จารุวรรณ คนมี . 2553. "สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จารุวรรณ คนมี . "สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
จารุวรรณ คนมี . สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.