ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย
นักวิจัย : พิสิษฐ์ นาคใจ
คำค้น : อุปกรณ์ตรวจวัด , นิวรัลเน็ตเวิร์ค [คอมพิวเตอร์]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/231554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสิษฐ์ นาคใจ . (2553). การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิสิษฐ์ นาคใจ . 2553. "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิสิษฐ์ นาคใจ . "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
พิสิษฐ์ นาคใจ . การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.