ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
นักวิจัย : พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
คำค้น : พฤติกรรมการบริโภค , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : หทัยรัตน์ สุขศรี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/230523
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . (2553). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . 2553. "พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . "พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,, 2553. Print.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,; 2553.