ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.
นักวิจัย : เสาวภา สวัสดิ์พีระ
คำค้น : ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ , หอยเป๋าฮื้อ , เอนไซม์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/230144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . (2552). การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus..
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . 2552. "การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . "การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,, 2552. Print.
เสาวภา สวัสดิ์พีระ . การศึกษาเอ็นไซม์และประสิทธิภาพในการย่อยของเอ็นไซม์ ที่พบในระบบทางเดินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,; 2552.