ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : นิกร โคตรสมบัติ
คำค้น : การจัดการดิน , เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บำเพ็ญ เขียวหวาน
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/230092
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิกร โคตรสมบัติ . (2551). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิกร โคตรสมบัติ . 2551. "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิกร โคตรสมบัติ . "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Print.
นิกร โคตรสมบัติ . ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดินของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอกาญจนดิฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2551.