ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน
นักวิจัย : ภูษณิศา คำตะนิตย์
คำค้น : มอดยาสูบ , แมลงศัตรูพืช , โอโซน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา เวียรศิลป์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/230033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูษณิศา คำตะนิตย์ . (2553). การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภูษณิศา คำตะนิตย์ . 2553. "การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภูษณิศา คำตะนิตย์ . "การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
ภูษณิศา คำตะนิตย์ . การควบคุมมอดยาสูบโดยใช้โอโซน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.