ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ไฟโบรอิน , เซลล์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเสริฐ โศภน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229941
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2553). การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . 2553. "การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2553. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2553.