ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]
นักวิจัย : ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
คำค้น : การวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม , โรงพยาบาลทั่วไป , ประสิทธิภาพการทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร . (2553). การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA].
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร . 2553. "การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร . "การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร . การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม [DEA]. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.