ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
นักวิจัย : เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
คำค้น : ชาข้าวกล้องสมุนไพร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปวีนา น้อยทัพ , สุพัตรา สุวรรณธาดา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229586
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2553. Print.
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2553.