ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย
คำค้น : การเสริมสร้างสันติสุข , การปกครองท้องถิ่น , ปัญหาและข้อพิพาท
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรพล ราชภัณฑารักษ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/229407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย . (2552). แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย . 2552. "แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย . "แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Print.
ไกรฤทธิ์ จันทร์แช่มช้อย . แนวคิดและนโยบายในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2552.