ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
นักวิจัย : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
คำค้น : สตรีมีครรภ์ , วัยรุ่นมีครรภ์ , การผ่อนคลายความเครียด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา ศรีสวัสดิ์ . (2553). ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาญจนา ศรีสวัสดิ์ . 2553. "ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาญจนา ศรีสวัสดิ์ . "ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Print.
กาญจนา ศรีสวัสดิ์ . ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.