ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย
นักวิจัย : ปัญจรัศมี สามนเสน
คำค้น : มัคคุเทศก์ชาวไทย , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญจรัศมี สามนเสน . (2553). แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปัญจรัศมี สามนเสน . 2553. "แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปัญจรัศมี สามนเสน . "แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.
ปัญจรัศมี สามนเสน . แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีศึกษา การให้บริการแก่มัคคุเทศก์ชาวไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2553.