ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม
นักวิจัย : พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
คำค้น : เอชไอวี-1 , รีเวอร์สทรานสคริปเทส , เคมีควอนตัม , โมเลคิวลาร์ดอกกิ้ง , เอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุภา หารหนองบัว
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร . (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร . 2552. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2552. Print.
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2552.