ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : บังอร ทองท้วม
คำค้น : เกษตรกร , ที่ดินเพื่อการเกษตร , ความคาดหวัง , หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/228155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บังอร ทองท้วม . (2552). ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
บังอร ทองท้วม . 2552. "ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
บังอร ทองท้วม . "ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2552. Print.
บังอร ทองท้วม . ความคาดหวังของเกษตรกรต่อบทบาทการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2552.